Minnets hand

Peter Hultsberg. Solvändan 2017-03. 92 s. Häftad

  • Artnr: 9789198373707
  • Vikt, kg: 0,2

Beskrivning av artikel

Peter Hultsberg har skrivit flera böcker i vilka vikten av självständighet och individens rätt att slippa signera tillfälliga kontrakt framstår som eftersträvansvärt, något som även blir tydligt i denna samling där diktandet inspirerats av konstnären Édouard Manets liv och verk.

Författaren betraktar inte själva föremålen – Manets tavlor – utan snarare dess rörelser. Motivens beteenden kan skönjas i prosadikterna. Med Birgitta Trotzig säger Hultsberg: ”att genom att visa exempel på en reaktion, exempel på ett personligt förhållande till ett konstverk bana väg för andra reaktioner, lika personliga.”

Att läsa Hultsbergs texter kräver stor inlevelse eftersom författaren närmar sig en förväntan som inte håller till godo med sådant som betraktas som identifierbart eller avhöljt sina sanningar.

Av vad skapas en persons självbild, och vidare varför vi från tid till annan inte känner igen oss i spegelbilderna som visas upp, är frågor som följer dikterna.