Solvändan Foldrar för de stora kyrkliga högtiderna

Foldrar för livets högtider samt vårt konfirmationsmaterial (längst ner på denna sida) hittar du här. Konfirmandboken VALET ÄR DITT har vi extrapris på. TANKEBOKEN köper du med kraftig rabatt om du öckså köper konf.boken.

Foldrarna säljs i paket om 25 stycken. Priset som står under resp. produkt gäller 25 stycken. Önskar du fler, till exempel 50 stycken, trycker du två gånger på KÖP. För 75 stycken tre gånger osv.

Vid köp  för 1000-1999 kr ger vi 159 kr i rabatt på slutsumman och vid köp för 2000 kr och däröver drar vi av 259 kronor. Bokhandlare som är återförsäljare för våra produkter har 30% rabatt på priset (Gäller ej kuvert).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopdagshälsningar

Fadderbrev/Berätta/Vigsel

Tacksägelse/Konfirmation

Kuvert

Dopbevis/Välkommen dop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solvändans Konfirmationsmaterial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sädeskorn Tankeboken