BÖCKER 2023

Fyra böcker har SOLVÄNDAN FÖRLAG hittills gett ut i år.

Den första är en uppsats över Harry Martinssons civilisations- och kulturkritiska dikter. En underliggande fråga i uppsatsen rör hur människan
kan återfinna sitt rum i spänningen mellan förflutenhetens landskap och framtiden.
Peter Hultsberg saknar svar, men blir en megafon för dilemmat.

Den andra är en diktbok av Lillemor Högerås, titel GLÖD.
Docenten i litteraturvetenskap vid Lunds universitet Inger Littberger skriver så här: Lillemor Högerås nya diktsamling hålls samman av elden. I korta dikter belyser hon från olika håll sitt tema så att det skiner allt klarare ju längre vi färdas i detta universum av högt och lågt, av skapelse och världsbrand. Här finns en gudomlig dimension som är alltings grundval: Gudomens hetta i kärlek men också i vrede och renande lågor. På en konkret nivå framträder veden, underlaget för den pålitligt värmande men också förgörande elden. 

Den tredje boken är en faktabok som nyligen kommit ut och handlar som titeln säger om Människor och Missionshus bland Torhamns byar och skär.  Paul Nilsson, själv frånn Torham, har gjort ett gediget arbete med att kartlägga alla de missionhus som fanns i bygden i slutet av 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Många är intervjuerna med människor som varit med i de olika frikyrkorörelserna.

Och den fjärde, Förundran ett Landskap,  är en bok där far och dotter har tagit sig för att låte det öländska landskapet växa fram i texter och målningar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÖCKER SOM KOM UT 2022

2022 blir säkert liksom tidigare år ett intressant år med nya böcker av tidigare författare och kanske en och annan ny skribent.
Om Filosofi är en liten bok lämplig för filosofiämnet på gymnasiet. Om Aniara är en essä om Harry Martinsons revy om människan i tid och rum som belyser verkets tillkomst, mottagande och betydelse. Och med anledning av att Sven Velo Peterssom skulle ha fyllt 100år i år har vi gett ut hans Efterlämnade dikter i en ny inbunden volym: Vackra dikter, Roliga dikter, Allvarsamma dikter!

Och så inte minst boken som kommer att frågas efter: Med stadig blick av Per Johnsson som presenterades den 6 juni i Widebergs trädgård i Söderåkra.

Tillagd i varukorgen