......................................................................................................................................................

NU KOMMER BÖCKERNA 2022

2022 blir säkert liksom tidigare år ett intressant år med nya böcker av tidigare författare och kanske en och annan ny skribent.
Om Filosofi är en liten bok lämplig för filosofiämnet på gymnasiet. Om Aniara är en essä om Harry Martinsons revy om människan i tid och rum som belyser verkets tillkomst, mottagande och betydelse. Och med anledning av att Sven Velo Peterssom skulle ha fyllt 100år i år har vi gett ut hans Efterlämnade dikter i en ny inbunden volym: Vackra dikter, Roliga dikter, Allvarsamma dikter!

Och så inte minst boken som kommer att frågas efter: Med stadig blick av Per Johnsson som presenterades den 6 juni i Widebergs trädgård i Söderåkra.