DIKTER AV LILLEMOR HÖGERÅS

Gränstrakter

Lillemor Högerås. Solvändan 2017-12.

Beskrivning av artikel

Det vackra på jorden är förgängligt.
Men det vackra säger oss något mer.
Det måste finnas en skönhet som består.
Lillemor Högerås tolkar dessa erfarenheter
i sin diktsamling Gränstrakter.
Dikterna är ett radband av små aforismer,
skenbart snabbt nedkastade noteringar i en dagbok.
Hon låter sig överraskas av det mättade ögonblicket.
I ett svindlande här och nu anar hon en ”evig hantverkare”,
som bygger något beständigare än bara
den skimrande stenmuren.
Tillsammans ger dessa dikter bilden av en människa
som tror på en mening med livet och på en fortsättning.
Vi träder ur men vi träder också in.
Lillemor Högerås har en stark egen tro.
Det räcker till förtröstan åt andra
och tröst när vi tvivlar som mest.
I en tid trendig av mindfullness och slagord om ”carpe diem”
vågar Lillemor Högerås ta det allvarliga på allvar.
Hon formulerar detta vackert och djupt tänkvärt.

Ulf Wickbom, kulturjournalist

 

 

Det är svårt när en liten människa inte
längre är med.
När vi andra överlever, det du aldrig får uppleva.
Det är svårt för oss att stå ut,
för tomrummet av dig i vårt jordeliv är så stort.
Men stjärnorna viskar ditt namn,
blommorna doftar dig,
havet brusar av din kraft
och ibland kan vi känna ditt andetag vid vår kind.
Då fortsätter vi leva.

 

Den himmelska daggen föll i hjärtat.
Såren brände inte längre.