Somrar är aldrig dåliga

Peter Hultsberg. Solvändan 2011. 105 s. Limbunden

  • Artnr: 9789188024732
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,3

Beskrivning av artikel

Konstnären, författaren, seglaren, naturmänniskan och levnadskonstnären Göran Brunius skrev flera böcker i en mängd olika genrer. Bland dessa utmärker sig nio volymer med dagboksanteckningar i vilka han fångade den svenska naturen året om.

År 2011 skulle Göran Brunius ha fyllt 100 år. I seglardag-böckerna som publicerades mellan åren 1964 och 1973 berättar författaren ömsom vemodigt, ömsom indignerat om förändringarna han noterar i skärgårdslandskapet.

Peter Hultsberg presenterar i långessän Somrar är aldrig dåliga Göran Brunius författarskap som detta kommer till uttryck i dagböckerna. Han finner överensstämmelser mellan Brunius och somligt hos de antika vishetslärarna Zenon och Epikuros, och frågar huruvida det skulle vara möjligt att leva såsom Brunius gjorde under sina långseglingar i vår tid. Kanske inte enkom gamla sjöbodar vittrat sönder utan också till stora delar den livsberusade stoikerns engagemang?

Tillbaka