Som vi inte kunde vänta oss - om Herrens dag

Benny Julås. Solvändan 2016-03. 95 s. Inbunden.

  • Artnr: 9789198249347
  • Vikt, kg: 0,25

Beskrivning av artikel

Uppfattningen kring de eskatologiska frågorna håller på att förändras. De äldre sångskatterna, de som handlar om en himmel ovan där och bortom stjärnorna, speglar tidigare generationers teologi. Idag blir förkunnelsen allt mer jord-bunden. Det finns ingen himmel ovan där, himlen kommer till oss när Jesus kommer tillbaka. Förr var betoningen på frälsning från en värld som kommit i kris och kaos tydligare. Nu pågår en tyngdpunktsförskjutning mot att få delad makt med Kristus i ett kommande Fridsrike.
Det så kallade Uppryckandet har blivit en förflyttning i sid-led, i sydöstlig riktning mot Jerusalem, istället för uppåt. Men har det starka intresset för Israel fått himlen ovan där att blekna? Kanske rent av fått Kristus att blekna?

Benny Julås ger här en bild av olika teorier och tankar på hur tidens avslutning och Herrens dag kan komma att te sig. Han är väl insatt i bibelordet och citerar flitigt både ur Gamla och Nya Testamentet.