Ortodoxa kyrkan och Sverige

Basilius Magnus Ohlson. Limbunden. 75 s.

  • Artnr: 9789198645392
  • Ej i lager
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Den ortodoxa delen av kristenheten är i allmänhet dåligt känd i vårt land. Det beror på flera orsaker. Dels finns en mångfald av kyrkodelar, alltså ingen gemensam kyrkobeteckning som Svenska eller ka-tolska kyrkan, dels är de ortodoxa kyrkorna i mångt och mycket invandrarkyrkor som svenskar mera säll-an kommer i kontakt med. Liksom i övriga samhället är invandrarnas kultur, religion och sedvänjor dåligt kända.
I denna bok går Basilius Magnus Ohlson igenom de i Sverige verksamma östortodoxa kyrkornas både historia och aktuella förhållanden. Det finns tidigare framställningar om ortodoxin i vårt land, men nu finns mer publicerat om de tidiga förbindelserna mel-lan Skandinavien och de ortodoxa områdena än vad som var tillgängligt för några decennier sedan varför denna bok känns angelägen.

Basilius Magnus Ohlson bor i Kalmar och är själv ortodox troende och medlem i Den helige Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad vilken är svenskspråkig.