Någon egen innersta sanning

Peter Hultsberg. Solvändan 2015-08. 230 s. Limbunden.

  • Artnr: 9789198249316
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Efter ett författarskap som inleddes år 1921 och avslutades år 1971, bedömde en kringsynt kritiker Uno Engs skrivande som i första hand varande roligt.

Peter Hultsberg har tagit sig för att skriva en essä om Uno Engs (1896-1972) författarskap.   I Engs böcker tas fasta på huvudpersonernas medvetenhet att inte vilja ryckas med eller dompteras av tidsenliga förhållningsorder.        I denna strävan står inte författaren ensam, valfrändskaperna är otaliga men får inte alltid den uppmärksamhet många skulle må bra av att känna till.

Men Uno Eng är ingen häcklare som utpräglat urskiljer nya grupperingar och företeelser och som kritiskt granskar politiker, kulturskribenter och andra officiella eller inofficiella makthavare. Av den anledningen skall inga epitet, vare sig det ena eller andra, såsom halvgammalt vänsterfolk, nykonservativa eller intellektuella pådyvlas författarskapet. Uno Eng rör sig närapå alltid bortom de kortlivade benämningarna. Litteraturen är en frizon som möjliggör en öppenhet inför sådant som faller utanför våra medvetna eller omedvetna val och handlingar. En pendelrörelse mellan estetik och etik uppenbaras i hans texter.

Peter Hultsberg (f. 1951) är filosofie doktor i litteraturvetenskap och lärare vid Stagneliusskolan i Kalmar.