Förlösa i världen

Anders Johansson. Ängö Bild och Bok 2017. 205 s. Inbunden.

  • Artnr: 9789188499042
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Förlösa har legat både nära och långt borta, betraktad från mitt synfält. Nära Kalmar där jag bor, men avlägset därför att jag inte haft så många anledningar att närmare bekanta mig med den som en sko formade socknen, vilken har sin längdsträckning i öst-västlig riktning om ungefär 12 kilometer. Visst har jag sett både Korpa slott och fornborgen Borgebacke. Och nog har jag många gånger åkt över Surrebäcken vid Karlshöjd, och strax passerat kyrkan på sin kulle. Norra Möre häradsallmänning har jag åtskilliga gånger rest igenom, ibland av misstag och kommit ut ut skogen vid den gamla vattenkvarnen i Årtebäck, som var i bruk till 1927. Och längst bort i socknen, i Ramneryd, har jag förgäves letat efter lämningarna av jordkulan som tillhört rackaren, dvs hästslaktaren Hasse i Kana.