Födoämnesallergi

Francois och Marianne Rohner. GeUtDinBok 2012. 157 s. Spiralbunden.

  • Artnr: 9789198124217
  • Vikt, kg: 0,4

Beskrivning av artikel

Även om våra matvanor oftast inte vållar några problem, finns det en grupp individer som kan ha problem med vissa födoämnen och drabbas av mer eller mindre besvärliga symtom och kroniska sjukdomar.Exempel är irritabel kolon, migrän, reumatiska besvär, neurologiska och psykiska åkommor.  Även symtom som kronisk trötthet, anemier, håravfall, benskörhet m.m. kan få en förklaring.

Stor uppmärksamhet har på senare tid ägnats åt symtom och sjukdomar orsakade av vete, framförallt den atypiska glutensensitiviteten, som inte kan påvisas med gängse diagnostiska rutiner. Begreppet glutenöverkänslighet har alltså utökats från klassisk celiaki till ett mycket störra spektrum av glutenutlösta symtom och sjukdomar.Typiskt för glutensensitivitet är en förbättring under en glutenfri diet.

Francois och Marianne Rohner går i denna bok igenom vad som skrivits om dessa symtom och kommer med förslag om hur man ska undvika problemen.

Tillbaka