Den tidlösa skådeplatsen

Peter Hultsberg. Solvändan Förlag 2014. 176 s. Danskt band.

  • Artnr: 978941981424149
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,3

Beskrivning av artikel

Lennart Sjögrens världsbild är grundad i det som är och den kärva natur- och människosyn han förmedlar i diktningen präglar synen på liv och död. Tidsförloppet i berättelserna som dikterna bär fram är det uppförstorade ögonblickets tid. Något tredje kan anas. Lyriken möjliggör samtalet om tillvarons mest svårfångade frågor utan att begränsas till invanda föreställningar eller klichéer.
 
I Den tidlösa skådeplatsen uppmärksammar Peter Hultsberg Lennart Sjögrens omfattande diktning i tre essäer, nämligen den tidigt publicerade dikten Bernt Notke, vidare diktsamlingen Fågeljägarna, och den år 2014 utkomna långdikten Kalla mig Noa.
 
Peter Hultsberg är filosofie doktor och lärare vid Stagneliusskolan i Kalmar.

Tillbaka