Bjerred Bjerröd Bjärred

Yngve Jönsson 2020. Spiral. 228 sidor. A4.

  • Artnr: 9789198475074
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Jag och mina förfäder har funnits i Bjärred mer eller mindre oavbrutet sedan min farfars mormors far kom hit i samband med att Flädie by enskiftades i början på 1800-talet. Vid denna tid var området det som i stort sett utgjorde Flädie sockens utmarker. Förändringarna från utmarker till villasamhälle är alltså stora både vad beträffar användning och utseende.

Efterhand har jag intresserat mej mer för ortens historia. Detta har resulterat i ett antal artiklar om Bjärred införda i Lomma museiförenings medlemsblad under nästan 17 års tid.

Jag har beslutat mig för att samla skriverierna i denna bok och detta med Lomma Museiförenings goda minne.

Yngve Jönsson maj 2020