1900-talet var de många små skolornas tid i Torsåsbygden.  Det fanns skolor i snart sagt varje större by. I denna kalender finns många av de gamla skolbyggnaderna fotade: Getnabo, Strömby, Strömsberg, Finlabo, Kvilla. Appleryd, Kvilla, Slätafly, Karsbo. 

 

I år (2017) invigdes nya Torskolan med pompa och ståt. Kalendern innehåller också flera bilder från bygget och invigningen.

 

Och på alla sidor finns faktarutor om hur skolväsendet utvecklades i Torsåsbygden från 1800-talets början och framåt.

 

Vem av 50-talets skolelever minns inte trollet Jocko-Ma i läseboken "Nu ska vi läsa"?  Eller dikten "En liten hund i Kina"?

På varje månadsblad i Torsåskalendern finns en sida från Nu-ska-vi-läsa-böckerna återbildad. Även bild från Räknebok för folkskolan och Skolsångboken finns med på de två sista månaderna. Låt nostalgin leda dina tankar vidare när du bläddrar i kalendern!!

Torsåskalender 2018 Torsåskalender 2018